Hinnad ja rentimistingimused

Päikesekalda rendihinnad 2022:

Tavaperioodi rendihinnad (15.01-30.04 ning 01.10-15.12):

Kogu talu rent:

P -N 250 EUR /öö

R-L 350 EUR/öö

Alumise korruse rent:

P-N 100 EUR /öö

R-L 180 EUR /öö

Broneerimistasu kuupäevade kinnitamiseks 100 EUR (ei ole tagastatav)

Mai ja septembri rendihinnad:

Kogu talu rent:

P-N 290 EUR /öö

R-L 400 EUR/öö

Alumise korruse rent:

P-N 120 EUR/öö

R-L 200 EUR/öö

Broneerimistasu kuupäevade kinnitamiseks 100 EUR (ei ole tagastatav)

Kõrgperioodi rendihinnad

01.06-31.08  v.a. 23.-25.06 ning

16.12-14.01  v.a. 30.-31.12

Kogu talu rent:

P-N 320 EUR /öö

R-L 420 EUR/öö

Alumise korruse rent:

P-N 150 EUR /öö

R-L 250 EUR/öö

Broneerimistasu kuupäevade kinnitamiseks 150 EUR (ei ole tagastatav)

Jaanipäeva  ja aastavahetuse rendihinnad (23.-25.06, 30.-31.12):

Kogu talu rent: 580 EUR/öö

Alumise korruse rent: 360 EUR /öö

Broneerimistasu kuupäevade kinnitamiseks 150 EUR (ei ole tagastatav)

.

Paadisauna info:

Ühekordne sauna kasutamine kuni 3h ööpäevas vabalt valitud ajal sisaldub ruumide broneerimishinnas.

Sauna kasutamine (rohkem kui 1 kord):

Kuni 3h ööpäevas- 50 EUR

4 – 6 h ööpäevas – 50 + 10 EUR/h

Üle 6h ööpäevas sauna kasutamist on keelatud.

Aiapaviljon/telgi rendihind 59 EUR

Sisaldab ülespanekut.

.

Rentimistingimused:

Broneering hakkab kehtima peale Päikesekalda rentimistingimustega nõustumist ja broneerimistasu laekumist. Broneerimistasu ei ole tühistamise korral tagastatav.

Deposiidi suurus on 400 EUR. Deposiit tagastatakse reeglina kliendile lahkumise päeval va kahjujuhtudel.  

Iga broneeritava sündmuse eest tuleks tasuda 100% enne selle algust koos deposiidiga. 

Rendiaeg on 15:00 kuni järgmise päeva 12:00ni.

Ürituse alguses on Klient kohustatud tutvustama kõikidele Külalistele Päikesekalda kodukorda. Klient vastutab tuleohutuse eest kogu ürituse vältel.

Klient täidab kodukorra reegleid ja nõuab seda ka kõigilt teistelt kliendiga kaasas olevatelt isikutelt.

Klient kannab Rendileandja ees täielikku vastutust tekkinud kahju eest, kaasaarvatud ka siis kui kasutab kolmandate isikute/alltöövõtjate teenuseid (bändid, telgid, toitlustajad jne.). Palun hoolitsege, et kolmandate isikute poolt osutatud teenustega tekkinud prügi viiakse ka nende poolt ära. Hoonetest esemete (mööbel, tehnika, nõud jm inventari) väljaviimine, ümberpaigutamine, mittesihtotstarbeline kasutamine ja kahjustamine ei ole lubatud.

Päikesekalda rendib maju isikutele, kes on vähemalt 25 a. vanad, va. lastega pered. Turvalisuse huvides ei võta Päikesekalda vastu koolipidusid ega noorte sünnipäevasid.

Territooriumi kasutamisel lähtume headest tavadest, varasse ja ümbruskonda suhtume heaperemehelikult.

Ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab rendileandja esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata).

Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab Klient.

Kahjustuste tekkimisel peab Klient korvama koheselt kahjud taastamisväärtuses vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele. Arve summa tasaarveldatakse vajadusel deposiidi summaga.

Päikesekalda  territooriumil on keelatud igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Rendileandja ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.

Päikesekalda ruumid ja territoorium tuleb Rendileandjale tagastada samas seisukorras, kui need olid Kliendile andmise hetkel. Eripuhastusteenuste teostamisel tasub Klient täiendavalt, vastavalt puhastusteenuse osutaja poolt väljastatud arvele.

Ürituse lõppedes teostavad Klient ja Rendileandja esindaja koos ruumide ja territooriumi ülevaatuse. Kõik sündmuse jooksul varale tekitatud kahjud ja võimalikud lisakoristuse kulud tuleb Kliendil kanda vastavalt Melioria OÜ poolt esitatud arvele.

Sõnaseletusi:

Territoorium – Päikesekalda hooned, ehitised ja väliterritoorium

Rendileandja – Päikesekalda esindaja

Klient – Päikesekaldalt  teenuse tellinud isik.

Külaline – Päikesekalda külaline, kes viibib Territooriumil

Kodukord:

Rendiaeg on 15:00 kuni järgmise päeva 12:00ni. Kui soovid saabuda natuke varem või hiljem või lahkumise hommikul tunnike kauem magada, siis põhimõtteliselt pole see probleem, aga lepi see meiega kokku!

Meie majas kehtib mittesuitsetamise poliitika. Küll on suitsetamine täitsa lubatud õues, milleks on olemas ka tuhatoos.

Selleks, et hoida maja põrandad puhtana ja kauakestvana, ei tule me tuppa välisjalanõudega.

Selleks, et seadmed tõrkumata töötaksid, oleme nähtavale kohale jätnud terve rida kasutusjuhendeid (näit. konditsioneeri käsitsemine, kaminasse ja pliidi alla tule tegemine, saunaahju kütmine, jms). Palun järgige neid juhendeid!

Maja kulude madalal hoidmise (ning ka rendihinna) nimel, me palume lahkumisel kustutada tuled ja lülitada välja küte/konditsioneer ning radiaatorid. Emake loodus tänab selle eest!

Meie maja on mõeldud 9 inimesele. Me ei küsi eraldi tasu iga lisandunud külalise eest, aga palun arvestage sellega.

Kindlasti on rida põhjusi, miks jääb majja ootamatult ööbima teie külaline. Selliste sündmuste võimalikuks esinemiseks andke meile juba ette teada ning me leiame lahenduse, et teie külaline saaks ka majutatud ja ta tunneks end ka hommikul hästi…

Teil on lemmikloom? Sellest ei tohiks tekkida probleem, aga andke meile ette teada…

Grillimine, lõkete tegemine, küünalde ja tõrvikute põletamine on üldjuhul ok, kui see eelnevalt kokku lepitud Rendileandja esindajaga. 

Palun viska prügi selleks ettenähtud prügikastidesse.

Alkoholijoobes ujuda ja sauna kasutada ei tohi!

Ilutulestiku laskmine on lubatud kuni kella 23.00-ni.

Aeg-ajalt juhtub ka õnnetusi maja vara või seadmetega. Mida varem te sellest teada annate, seda kiiremini me leiame lahenduse ja on suurem võimalus, et saate oma deposiidi planeeritud ajal tagasi…

Kuigi meie personal teie lahkumisel alustab koheselt koristusega, siis me palume teil siiski lahkumisel kasutatud nõud ja köögiriistad panna kappidesse  ning pesemata nõud nõudepesumasinasse. See võimaldab meil hoida koristamiskulud madalal nii teile kui ka järgmistele külalistele…